Autoteollisuus ja sen historia

Ajoneuvoteollisuus, tai toisin sanoen autoteollisuus, kattaa piiriinsä paljon yhtiöitä ja erilaisia organisaatioita. Ne ovat suoraan kytkettynä autojen, moottoripyörien, mopojen ja laitteiden sekä perävaunujen suunnitteluun, tuotantoon, kehittelyyn, markkinointiin ja myyntiin. Sanotaankin, että autoteollisuus on liikevaihtonsa perusteella tärkein teollisuuden ala.

Tämän lisäksi on olemassa liiketoimia, jotka liittyvät autoteollisuuden tuotteisiin, mutta koskettavat loppukäyttäjiä hieman lähemmin. Näitä ovat esimerkiksi korjaamot, autotarvikeliikkeet ja polttoaineen myynti.

Ensimmäinen auto valmistettiin Karl Benzin toimesta vuonna 1885. Hänelle myönnettiin ajoneuvoa koskeva patentti vuonna 1886 ja niiden suuremmassa mittakaavassa tapahtuva valmistus aloitettiin vuonna 1888. Ajoneuvojen myynti sai suuren tuuppauksen eteenpäin sen jälkeen, kun hänen vaimonsa ajoi ensimmäisen pitkän matkan ajon. Ajo kulki Mannheimista Pforzheimiin ja takaisin, eli noin 200 kilometrin matkan. Näin hän osoitti, että hevoseton vaunu soveltui hyvin jokapäiväiseen käyttöön. Bertha Benz Memorial Route on vieläkin olemassa, kunnioittaen tätä matkaa.

Autoteollisuus käynnistyi suuremmassa kaliiberissa 1890-luvulla, jolloin useat yhtiöt ja tavalliset yksityishenkilöt aloittivat autojen valmistuksen. Ensimmäisten moottoroitujen ajoveuvojen koti oli Eurooppa, mutta Yhdysvallat otti hyvin nopeasti johtopaikan yhtenä maailman suurimmista autoja valmistavista maista. Ennen 30-luvun lama,a Yhdysvallat valmistivat noin 90% koko autoteollisuuden autoista. Vuonna 1980 Japani kuitenkin ohitti Yhdysvallat ja oli nyt suurin autojen valmistusmaa. Vuonna 1994 Yhdysvallat kiilasi taas Japanin ohi, ja vuonna 2006 Japani otti taas kärkipaikan. Tämän jälkeen tapahtuikin yllättävä käänne, ja Kiina ohitti vuonna 2009 kummatkin maat.

Tehtaan toiminta

Autotehtaat ovat autojen kokoonpanopaikka. Autojen erilaiset komponentit sen sijaan valmistetaan erilaisissa tehtaissa. Kuljetussyistä monet valmistukseen liittyvät vaiheet tehdään tehtaissa, jotka ovat sijoittuneet lähelle kokoonpanopaikkaa. Monet kilpailevat autotehtaat saattavat käyttää samaa pienempien komponenttien valmistajaa.

Autojen tuotantolinjassa on kolme eri vaihetta: koritehdas, jossa kori laitetaan kasaan; pintakäsittely- ja maalauslinja, ja viimeisenä auton varustelu. Yhden autotehtaan tuotantolinjalta saadaan ulos noin 200-500 autoa per päivä. Koko prosessissa per auto kestää noin 30-40 tuntia. Tähän aikaan kuuluu myös auton maalaus ja kuivaus. Auton kasaamiseen kuuluu noin 2000 komponenttia.

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä osa-alue jokaisessa teollisuuden tuotannon prosessissa. Turvallisuudessa otetaan huomioon vaarojen ja uhkien sekä erilaisten riskien mahdollinen olemassaolo. Autoteollisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että sekä autojen valmistajat että loppukäyttäjät ovat turvassa, eivätkä sairastu tai loukkaannu ajoneuvoa kootessa tai käyttäessä sitä.

Turvallisuus on hyvin tärkeässä asemassa ja koko teollisuuden ala on todella vahvasti säädeltyä. Autojen sekä muidenkin moottorilla toimivien ajoneuvojen tulee täyttää paljon erilaisia normeja sekä säädöksiä, ennen kuin ne voidaan päästää markkinoille.

Jos turvallisuusriski on ilmeinen, valmistaja saattaa tehdä takaisinkutsun. Tämä voi koskea tiettyä valmistuserää tai kokonaista tuotantosarjaa. Takaisinkutsua käytetään kaikessa teollisessa tuotannossa. Takaisinkutsuja voidaan välttää jatkuvalla tuotteiden testaamisella.

Autoteollisuuden vaikutus teolliseen valmistukseen

Ajoveuvoteollisuus on sarjatuotantoa. Tämän teollisuudenalan 100 vuotta kestäneen historian aikana se on vaatimuksiltaan myös muokannut metalliteollisuutta. Esimerkiksi Fordin tehtaalla otettiin käyttöön liukuhihna, joka teki liukuhuhnatyöstä koko teollista tuotantoa leimanneen käsitteen. Myös teolllisuusrobottien käyttäminen tuli yleiseksi autotuotannossa, mutta se yleistyi vähä vähältä jokaisessa teollisen tuotannon alassa.

Yhteenveto

Autoteollisuus on ala, joka on ollut kovassa vauhdissa jo yli 100 vuotta. Autot ovat meille kaikille jo nykypäivää muodossa tai toisessa. Autojen valmistuksen kärkimaana on tällä hetkellä Kiina, mutta sitä ennen Japani ja Yhdysvallat taistelivat kärkipaikasta. Tällä hetkellä autotuotanto on hyvin vilkasta, eikä se näytä lainkaan hidastumisen merkkejä.