Miksi lääketeollisuus on niin suuri ala?

Lääketeollisuus on teollisuus ala, joka on yksi suurimmista ja kannattavimmista. Se kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi lääkkeitä. Lääketeollisuus on myös yksi säädellyimmistä aloista. Tämän lisäksi lääketeollisuus herättää paljon eettistä keskustelua.

Tämän teollisuuden juuret ulottuvat jo 1900-luvun alkuun. Systemaattisen lääkekehityksen aloitti Paul Ehrlich, kehittäen lääkekehityksen ja kemoterapian käsitteen. 1930-luvulla löydetty penisilliini ja 1950-luvulla löydetty antibiootti mullistivat lääketeollisuuden kokonaa. Aikaa 1950-luvun ja 1970-luvun välissä kutsuttiinkin lääketeollisuuden kulta-ajaksi. Ja 1990-luvulla lääketeollisuus hidastui vähitellen.

Markkinat

Lääketeollisuuden markkinat ovat hulppeat. Teollisuuden arvo vuonna 2007 oli yli 663 miljardia dollaria, josta Yhdysvallat ja Kanada muodostivat 46 %. Euroopan osa markkinoista oli 28 %. Euroopan alueella suurimpia markkinamaita olivat Saksa, Italia, Ranska, Iso-Britannia ja Espanja. Suomessa lääkemyynnin arvo oli 1,7 miljardia euroa.

Kehittyvissä talouksissa lääkemyynnin kasvu on nopeinta. Yhdysvalloissa lääkkeiden myynti on suuri bisnes, eikä sen hidastuminen näytä merkkejä. Suomessa taas lääkemarkkinoiden kasvu nähdään huonona asiana.

Epäeettinen toiminta

Lääkeyritykset ja lääketeollisuus on suuren paineen alla. Lääketeollisuudessa on paljon lainsäädäntöjä ja tiukkoja sääntöjä. Monille lääkeyrityksille määrätäänkin jatkuvasti suuria sakkoja lain rikkomisesta. Vuosien 2009 ja 2012 välillä koko lääketeollisuus sai sakkoja yhteensä jopa huiman 11 miljardin euron edestä. Näihin rikkomuksiin kuuluu muun muassa väärinkäyttö: laiton markkinointi tai turvallisuustietojen pimittäminen.

Tanskalainen professori Peter Gotzshe on sanonut lääketeollisuuden toiminnan olevan kuin järjestäytynyttä rikollisuutta. Hän lisää myös, että kaikki lääketeollisuuden lainrikkomukset ovat täysin suunniteltuja, sillä se on niin laajalle levinnyttä. Lääketeollisuus ja -tuotanto on saanut mukaansa lääkäreitä, mediaa, tutkijoita ja ammattijärjestöjä, kouluja, toimittajia ja jopa poliitikkoja.

Hän sanoo lisäksi, että lääketeollisuus on tieteenä esittäytyvää markkinointia. Uusia lääkkeitä ei aina tutkita tarpeeksi hyvin, mikä aiheuttaa paljon vammautumisia ja jopa kuolemia. Lääkehoito diabetekseen on hänen mukaansa korruptoitunutta ja kipulääkkeet aiheuttavat riippuvuutta.

Sakot eivät pysäytä lääkefirmoja, sillä he näkevät sen vain pakollisena markkinointikustannuksena. Lääketeollisuudesta on näin tullut suuri kultakaivos. Etenkin Yhdysvalloissa lääketoiminnasta kaavitaan huimia tuottoja.

Suomessa lääketeollisuus ei ole aivan yhtä epäeettistä, vaikka sitäkin tapahtuu. Tomi-Pekka Tuomainen ja Markku Myllykangas ovat kirjoittaneet paljon Suomessa tapahtuvasta epäeettisestä toimesta lääkkeisiin ja lääketeollisuuteen liittyen. He sanovat, että lääketeollisuudessa tehtaillaan tauteja, joita ei ole olemassakaan. He lisäävät myös, että lääkehoidon raja-arvot alentuvat koko ajan, jotta lääkkeiden myyntiä voidaan kasvattaa.

Lääketeollisuus saa paljon kritiikkiä monelta kannalta, mutta teollisuuden kasvua on hankala pysäyttää, sillä se on niin kannattavaa. Lisäksi lääketeollisuus on ottanut vallan hyvin monesta vaikuttavasta ryhmästä, kuten toimittajista, lääkäreistä ja poliitikoista.

Lääketeollisuus on saanut kritiikkiä etenkin seuraavista asioista:

  • Tautien tehtailu.
  • Liiallinen mainonta, joka kohdistuu etenkin lääkäreihin
  • Kouluihin ja opiskeluihin vaikuttaminen
  • Liian pienet tutkimukset
  • Lääkkeiden korkea hinta
  • Tarpeettomien eläinkokeiden tekeminen
  • Kehitysmaille tärkeiden lääkkeiden laiminlyöminen
  • Kehitysmaat eivät saa edullisia lääkkeitä
  • Lääkkeiden pitkäaikaiskäytön vaikutusten tutkimatta jättäminen

Lääketeollisuus puolestaan on vastannut tähän kritiikkiin sanomalla, että mainostilaisuudet ovat lääkäreille oleellista jatkokoulutusta. He sanovat, että lääkäreitä on tärkeää informoida uusista hoitomahdollisuuksista.

Teollisuus vastasi myös, että heidän on toimittava markkinatalouden ehdoilla. Toisin sanoen, heidän on tuotettava voittoa omistajalleen, jotta he voivat jatkaa toimintaansa ja tutkimuksiaan.

Eläinkokeita on kuuleman mukaan vähennetty ja korvattu toisenlaisilla menetelmillä. He sanovat, että eläinkokeiden tarpeellisuus arvioidaan, ja että eläimistä pidetään huolta. Kehitysmaiden pointteja lääketeollisuus selittää sanoen, että he lahjoittavat paljon lääkkeitä kehitysmaihin.

Yhteenveto

Lääketeollisuus on kannattavin kaikista teollisuuden aloista. Sen epäeettisiä käytäntöjä ei voida lopettaa eikä lainrikkomuksia poistaa, koska teollisuus on niin laajalle levinnyt ja voittoa tuottava.