Tehtaat hyötyvät toisistaan teollisuusalueilla

Teollisuuslaitokset ovat ajan kuluessa muodostaneet tiettyjä alueita. Näillä alueilla tehtaat, jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä, hyötyvät toisistaan. Esimerkkinä rauta- ja terästehtaat ovat yleensä toisiaan lähellä. Niiden läheisyyteen taas syntyy kevyempää teollisuutta. Alueet laajenevat ajan kuluessa teollisuuskeskuksiksi, sillä tehtaiden työntekijät tarvitsevat palveluita.

Teollisuusalueet mantereittain

Länsi- ja Keski-Eurooppa

Englannissa teollistuminen alkoi 1700-luvulla. Englannista se levisi pikkuhiljaa Keski-Eurooppaan ja sittemmin muualle Eurooppaan. Vanhimmat teollisuusalueet ovat hyvin tiheästi asuttuja alueita Euroopan alueella.

Nykyään teollisuus Euroopassa perustuu hyvinkin korkeaan tekniseen kehitykseen sekä koulutettuun työvoimaan. Luonnonvarat ovat kuitenkin lopussa ja niitä joudutaan tuomaan halvalla kehitysmaista.

Euroopassa paikasta toiseen rajojenkin yli kulkeminen on helppoa. Rautatiet ja vesiyhteydet kulkevat koko Euroopan halki, joten liikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Yhdysvallat

Ei tule yllätyksenä, että Yhdysvallat on ollut johtavin teollisuusmaa 1800-luvun lopulta asti. USA:han kehittyi aluksi paljon raskasta teollisuutta mineraali- ja energiavarojen pohjalta. Sittemmin teollisuuden painopiste on alkanut olla enemmän korkean tekniikan puolella.

Vanhin teollisuusalue Yhdysvalloissa on Appalakkien hiilikenttien seudut.Tämän alueen ja Yläjärven sekä Suurten Järvien alueesta käytetään nimitystä teollisuuskolmio. Täällä terästeollisuuden ympärille on syntynyt myös autoteollisuutta.

Korkean teknologian ja autojen osalta kilpailu on ollut viime aikoina kovaa Japanin ja muiden Aasian maiden ansiosta. Yhdysvallat on silti pitänyt asemansa johtavana teollisuusmaana.

Venäjä ja Itä-Eurooppa

Venäjän suurimmat teollisuusalueet ovat Moskovan alueella. Myös Uralin itäosat sekä Siperian radan varsi ovat strategisesti otollisia paikkoja.

Ukrainan teollisuus on kehittynyt myös hiilen ja rautamalmin alueilla. Asevarustelu oli paljon kulutushyödykkeiden tuottoa suurempaa, ja tuotteet olivat monesti melko huonoa laatua. Ympäristöasiat olivat yleensä hyvin huonolla tolalla. Teollisuustuotanto on nykyaikana vähentynyt Venäjällä.

Itä- ja Kaakkois-Aasia

Japani suojasi markkinansa toisen maailmansodan jälkeen suojatulleilla. Se nousikin parissa vuosikymmenessä yhdeksi maailman johtavista teollisuusmaista. Japanilla on paljon omia luonnonvaroja. Teollisuus onkin perustunut työvoiman korkeaan koulutuksen, japanilaiseen korkeaan työmoraaliin ja tuotekehittelyyn. Tuotekehittelyn tunnetuimpia tuloksia ovat televisiot, tietokoneet, kamerat ja teollisuusrobotit.

Kaakkois-Aasiassa kasvu on hyvää. Jo 1400-luvulla alueella oli merkittävää silkin, lääkkeiden ja posliinin toimitusta. Alueella on myös hyviä luonnonvaroja öljyn, maakaasun ja tinan kannalta.

Kiitos neljän taloustiikerin, eli Singaporen, Hongkongin, Taiwanin ja Etelä-Korean, talous kasvoi 1980- ja 1990-luvulla huimasti. Korea seurasi Japanin esimerkkiä, ja Japanin tavoin väestöllä on korkea koulutustaso ja hyvä työmoraali. Koko maalla onkin korkea asema vaatteiden, jalkineiden, autojen, mikrosirujen ja elektroniikan markkinoilla.

Taiwanilla on teknisesti kehittynyt markkinatalous. Paikallinen työvoima ole enää siis edullista, joten monet yritykset ovat siirtäneet tehtaitaan Kiinaan. Epävarmuutta aiheuttavat kuitenkin maiden väliset heikot suhteet. Malesia, Thaimaa ja Indonesia tarjoavat Aasiassa hyvin halpaa työvoimaa, mikä on yrityksille houkuttelevaa.

Kiina sen sijaan on ollut hyvin pitkään johtava maa silkki- ja puuvillateollisuuden harjoittamisessa aina 1500-luvulta saakka.

Latinalainen Amerikka

Latinalaisen Amerikan alueella on oma teollistuneiden kehitysmaiden ryhmä. Tähän kuuluvat Brasilia, Argentiina, Meksiko ja Chile. Brasiliassa tärkeimmät teollisuusalueet ovat Sao Paulon ja Rio de Janeiron lähellä. Teollisuus perustuu lähinnä kotimaisiin tuotteisiin.

Argentiinassa suurin teollisuuden ala on maataloustuotteiden jalostaminen. Lisäksi kulkuneuvoteollisuus on suuri.

Meksikossa on paljon malmia ja öljyä, ja maan teollisuus onkin melko monipuolista.

Etelä-Afrikka

Afrikan teollisuusalueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi Etelä-Afrikan tasavallassa. Se on maanosan teollistunein maa. Teollisuus Etelä-Afrikassa on hyvin monipuolista, sillä se valmistaa itse monia tuotteitaan. Maa on nykyään paljon mukana maailmankaupassa. Lisäksi maassa on hyvät kulkuyhteydet, paljon työvoimaa ja raaka-aineita.

Australia

Austalian luonnonvarat ovat hyvin valtavat. Teollisuustuotanto on siihen nähden kuitenkin pientä. Australiasta viedään paljon raaka-aineita ulkomaille. Suuria vientituotteita ovat esimerkiksi kivihiili ja metalli.

Yhteenveto

Kullakin maanosalla on omat teollisuusalueensa, joissa työvoima on halvinta ja raaka-aineita eniten. Monet tehtaat pysyvät toisiaan lähellä hyötysyistä.