Teollisen tuotannon suurimmat tuotannonalat

Teolliseen tuotantoon kuuluu paljon erilaisia osa-alueita. Suurimpia osa-alueita ovat esimerkiksi elintarvike-, lääke-, metsä-, tekstiili- ja autoteollisuus. Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia tärkeimpiä ja suurimpia teollisen tuotannon alueita.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus on teollisuuden ala, joka on meille jokaiselle tuttu ihan päivittäisellä tasolla. Kiitos elintarviketeollisuuden, meillä on ruokaa kaupoissa ja jääkaappi täynnä herkkuja.

Elintarviketeollisuus tuottaa siis elintarvikkeita sekä niiden raaka-aineita. Elintarvikkeiden tuottaminen on monimutkainen prosessi. Tähä kuuluu paljon erilaisia liiketoiminnan aloja, joka tuottaa väestön tuottaman ruoan. Kotitarvikeviljely on ainoa ala, jonka katsotaan olevan täysin elintarviketeollisuuden ulkopuolella.

Elintarviketeollisuuden piiriin kuuluu monia eri aloja:

  • säänteleminen: paikalliset, alueelliset, kansalliset sekä kansainväliset säädökset ruoan tuotannolle ja myynnille. Nämä sisältävät ruoan laadun ja turvallisuuden.
  • koulutus: tähän kuuluvat esimerkiksi yliopistot ja muut koulut
  • tuotekehitys: tuotekehitykseen kuuluu elintarviketeknologia
  • tuotanto: siemenet, maatalouskoneet ja muut tarvikkeet
  • maatalous: viljely, karjan kasvatus, kalastus
  • elintarvikkeiden jalostus: eineksien valmistus ja tuoretuotteiden esivalmistelu
  • markkinointi: mainostaminen, mielipiteet, myynnin edistäminen
  • varastointi, kuljetus ja logistiikka
  • vähittäiskauppa: suoramyynti, kaupat

Toisin sanoen, elintarviketeollisuus on ruoan kulku pelloilta, laitumilta ja merestä lautaselle. Elintarviketeollisuus ja sen piiriin kuuluvat alat työllistävät paljon ihmisiä. Elintarviketeollisuus on ehdottomasti suurin teollisuuden ala.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuudesta on tullut ala, joka kasvaa kasvamistaan vuosittain. Lääketeollisuudessa kehitetään, valmistetaan, markkinoidaan ja myydään lääkkeitä. Lääketeollisuus on paitsi yksi kannattavimmista, myös yksi säädellyimmistä teollisuuden aloista.

Tämä teollisuudenala ulottaa juurensa jo 1900-luvun alkuun, jolloin systemaattinen lääketiede käsitteenä syntyi. 1930-luvulla löydettiin hyvin tärkeä lääke, penisilliini, ja 1950-luvulla antibiootit. Aika 1950-luvulta 1970-luvulle on lääkealan kultakausi, jolloin markkinoille tuotiin paljon erilaisia ja tärkeitä lääkkeitä.1990-luvulla lääketeollisuuden vauhti hiipui.

Vuonna 2007 lääkemyynnin maailmanlaajuinen arvo oli noin 663 miljardia dollaria, joista Yhdysvallat ja Kanada muodostivat 46%. Suomen lääkemyynnin arvo oli noin 1,7 miljardia euroa. Toisin kuin Amerikassa, Suomessa lääkemyynnin nousemista pidetään ongelmallisena.

Autoteollisuus

Autoteollisuus, tai ajoneuvoteollisuus, kattaa hyvin laajasti erilaisia yhtiöitä ja organisaatioita. Nämä organisaatiot ovat joko suoraan tai välikäsien kautta kytkettynä moottoriajoneuvojen tuotantoon, suunnitteluun, kehitykseen ja myyntiin ja markkinointiin. Liikevaihtonsa perusteella autoteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista.

Näiden termien ulkopuolelle tosin jää vielä suuri ryhmä erilaisia liiketoimia, jotka ovat jollain tapaa yhdistettyjä ajoneuvoteollisuuden tuotantoon. Nämä alat palvelevat loppukäyttäjiä suuremmin. Näitä aloja ovat esimerkiksi erilaiset korjaamot, polttoaineen myynti sekä autotarvikeliikkeet.

Tekstiiliteollisuus

Tekstiiliteollisuus pitää sisällään lankojen, kankaiden ja vaatteiden valmistuksen, jakelun ja suunnittelun sekä myynnin.

Vuodesta 1974 vuoteen 2004 asti MFA-sopimus hallitsi tekstiilien ja vaatteiden maailmankauppaa, ja rajoitti kehitysmaiden mahdollisuuksia viedä vaatteita kehittyneempiin maihin. Tämä sopimus raukesi vuonna 2005.

Vuonna 2008, tärkeimmät tekstiili- ja vaatetusalan välittäjät olivat Turkki, Kiina, Intia, Tunisia ja Bangladesh. EU rajoittaa vieläkin vaatteiden tuontia Kiinasta.

Yhteenveto

Jokainen olemassa oleva teollisuudenala on suuri, ja tuotantolinjojen prosessi on monimutkainen. Nämä prosessit sisältävät paljon erilaisia komponentteja aina valmistuksesta suunnitteluun, myyntiin, markkinointiin, varastointiin ja jakeluun. Kaikki nämä tuotanto- ja myyntilinjojen prosessit työllistävät todella paljon ihmisiä.

Suurimpia teollisuuden aloja ovat elintarviketeollisuus, joka on meille tuttu jokapäiväisestä elämästä; lääketeollisuus, joka on erityisen tärkeä Yhdysvalloissa ja Kanadassa; autoteollisuus, joka on liikevaihdoltaan yksi tärkeimmistä aloista sekä tekstiiliteollisuus, joka vaatettaa meidät päivittäin.

Jokaisella alalla on omat uniikit tuotantoprosessinsa. Monia tehtaita siirtyy tuotannon edullisuuden takia ulkomaille. Elintarviketeollisuus on ainoa ala, joka yleensä ei siirrä tehtaitaan kohdemaastaan muualle.